zaterdag 21 november 2015

Paarden Rusten Beter Uit Bij Zachte Bodembedekking

Paardenstal met stro


Uit Zwitsers onderzoek blijkt dat het type bodembedekking op stal bij draagt aan een uitgerust paard. Hoe zachter het stro of de houtkrullen, hoe meer het paard ervoor zal kiezen om te gaan liggen. Christina Rufener, onderzoekster aan de Zwitserse Nationale Stoeterij in Avenches, onderzocht het stalgedrag van 38 paarden. Deze dieren werden in acht groepen onderverdeeld, waarbij vier verschillende soorten bodembedekking werden getest. De dieren werden hierbij in loopstallen ondergebracht.

Uit het onderzoek bleek dat paarden met een lage rang vaker liggen wanneer er voldoende ruimte was om de soortgenoten uit de weg te gaan, en er voldoende bodembedekking beschikbaar was. Zonder zachte ondergrond gingen de paarden maar zelden liggen. Uit de studie bleek tevens dat de dieren de voorkeur gaven aan stro of houtkrullen. Slechts enkele paarden gingen ook daadwerkelijk op rubberen matten liggen.

Conclusie: ‘Om een paard optimale rust en herstel te gunnen, is het van belang dat het dier een zachte ondergrond tot zijn of haar beschikking heeft. Op die manier zal het paard beter uitrusten.’

Bron: Hoefslag/Equnews

Geen opmerkingen:

Een reactie posten